Dia tábory

Pomáháme dětem v léčbě diabetes

 

Běžná dětská dobrodružství, příběhy, kamarádství bez rezignace na dobrou kontrolu glykemie

Diabetes mellitus I. typu je autoimunitní onemocnění vedoucí k trvalému nedostatku inzulinu. Inzulin musí být aplikován inzulinovým perem či inzulinovou pumpou. Jedná se o chronické a nevyléčitelné onemocnění, které pro děti a jejich rodiče znamená každodenní neustálou kontrolu hladiny krevního cukru (glykemie). Hladina krevního cukru se neustále mění a nutí děti a jejich rodiny přizpůsobit nemoci svůj každodenní režim.

Onemocnění diabetem mellitem I. typu vyžaduje určitou disciplínu a velké množství úkonu, které musí dítě nebo jeho rodič provést, aby měl své onemocnění pod kontrolou. Mezi tyto pravidelné úkony patří; pravidelná kontrola glykemie pomocí glukometru či senzoru, pravidelná aplikace inzulinu minimálně 4x denně pomocí inzulinového pera či kontinuální aplikace inzulinu pomocí inzulinové pumpy. Mezi složitější úkony patří dodržování diabetické diety, kdy musí pacient znát přesný obsah sacharidů v každém jídle a podle toho upravit svoji dávku inzulinu. Hladina cukru v krvi se neustále mění, přičemž příliš nízká hladina cukru, hypoglykemie, dítě může bezprostředně ohrozit život dítěte. Příliš vysoká hladina krevního cukru vede v průběhu času k nevratnému poškození orgánů.

Všechny tyto úkony vedou k tomu, abychom dosáhli co nejlepší kontroly hladiny cukru v krvi. Snaha o co nejlepší kontrolu glykemie by však neměla vést k rezignace na normální život a plnohodnotné dětství. Naši pacienti jsou často vyčleňováni z kolektivních předškolních či školních akcí jako jsou výlety, školy v přírodě, lyžáky či letní tábory s jakoukoliv tématikou. Nejčastějším důvodem je obava organizátorů, vedoucích nebo rodičů, že péči o dítě s diabetem nezvládnout. Přitom při dobré kontrole cukru mohou děti s diabetem provozovat všechny aktivity včetně sportovních zcela bez omezení.

Opakovaným vyčleňování našich pacientů z těchto akcí vede k jejich stigmatizaci a potencování pocitu, že jsou odlišní, což pak komplikuje jejich compliance a motivaci k léčbě do budoucna. Diatábor je pak perfektním řešením pro děti s tímto onemocněním. Během pestrého programu je totiž vždy po ruce odborný dohled tvořený dobrovolníky z řad lékařů, a malí táborníci si tak můžou naplno užít všechny běžné prázdninové radosti, získat nové zkušenosti ze života s diabetem, a především poznat kamarády, kteří se potýkají se stejnou nemocí.

Pobyt v kolektivu dětí se stejnou nemocí pak snižuje pocit osamocení, umožňuje výměnu zkušeností s péčí o cukrovku i navázání nových přátelství. Na diatáboře děti poznávají svého pana doktora a sestřičku i jinak než jen v bílém plášti v ambulanci. To je velice důležité k získání vzájemné důvěry, tolik potřebné pro spolupráci lékaře s dítětem.

Nezanedbatelný je i fakt, že rodiče si mohou – byť na krátký čas – odpočinout od trvalé zátěže, kterou tak statečně každodenně po dlouhá léta nesou.

První Diatábor byl uspořádán poprvé pod vedením Doc. MUDr Aloise Kopeckého z Fakultní nemocnice Motol. Spolek Diatábor Motol (z.s. Diatábor Motol) v roce 2011 navázal na jeho tradici. Jeho cílem je organizovat edukační akce, výlety a táborové akce pro děti s diabetem mellitem.

Naším hlavním cílem je umožnit našim dětem zažívat běžná dětská dobrodružství, příběhy, kamarádství bez rezignace nad dobrou kontrolu glykemie, která je zajištěna odborným dohledem kvalifikovaných lékařů.

Naše aktivity

Diatábory – Již osmým rokem pořádáme letní zotavovací akci – diatábor pro děti s diabetem mellitem.

Lyžařský kurz – Od roku 2014 pořádáme každoročně několikadenní lyžařský kurz.

Výlety – V předchozích letech jsme pokořili vrchol Sněžku a na raftech spluli divoké vody Jizery.

MUDr. Lenka Petruželková, PhD.

DiApp
Centrum telemedicíny
nadační fond

Adresa

V úvalu 84/1, 150 00, Praha, 5 Motol

Telefon + 420 702170112

e-mail: info@diapp.cz

Podpořte nás

IČO:09137238

Číslo účtu: 787720/5500 Raiffeisen Bank