Diabetes mellitus

Pomáháme dětem v léčbě diabetes

Diabetes mellitus I. typu je autoimunitní onemocnění vedoucí k trvalému nedostatku inzulinu. Inzulin musí být aplikován inzulinovým perem či inzulinovou pumpou. Jedná se o chronické a nevyléčitelné onemocnění, které pro děti a jejich rodiče znamená každodenní neustálou kontrolu hladiny krevního cukru (glykemie). Hladina krevního cukru se neustále mění a nutí děti a jejich rodiny přizpůsobit nemoci svůj každodenní režim.


Onemocnění diabetem mellitem I. typu vyžaduje určitou disciplínu a velké množství úkonu, které musí dítě nebo jeho rodič provést, aby měl své onemocnění pod kontrolou. Mezi tyto pravidelné úkony patří; pravidelná kontrola glykemie pomocí glukometru či senzoru, pravidelná aplikace inzulinu minimálně 4x denně pomocí inzulinového pera či kontinuální aplikace inzulinu pomocí inzulinové pumpy. Mezi složitější úkony patří dodržování diabetické diety, kdy musí pacient znát přesný obsah sacharidů v každém jídle a podle toho upravit svoji dávku inzulinu. Hladina cukru v krvi se neustále mění, přičemž příliš nízká hladina cukru, hypoglykemie, dítě může bezprostředně ohrozit život dítěte. Příliš vysoká hladina krevního cukru vede v průběhu času k nevratnému poškození orgánů.


Všechny tyto úkony vedou k tomu, abychom dosáhli co nejlepší kontroly hladiny cukru v krvi.

DiApp
Centrum telemedicíny
nadační fond

Adresa

V úvalu 84/1, 150 00, Praha, 5 Motol

Telefon + 420 702170112

e-mail: info@diapp.cz

Podpořte nás

IČO:09137238

Číslo účtu: 787720/5500 Raiffeisen Bank