MUDr. Lenka Petruželková

Pomáháme dětem v léčbě diabetes

phonebook

MUDr. Lenka Petruželková

Člen správní rady

MUDr. Lenka Petruželková pracuje jako Zástupce vedoucího oddělení endokrinologie a diabetologie při Pediatrické klinice Fakultní Nemocnice v Motole a 2. LF UK. Věnuje se oblasti výzkumu Technologie v diabetologii a Imunologie v diabetu.
Vystudovala 1.lékařskou fakultu University Karlovy v Praze. V roce
2017 úspěšně dokončila doktorský studijní program a získala titul PhD. s projektem na téma: Studium prvostupňových příbuzných s diabetes mellitus 1. typu. V roce 2014 atestovala z dětského lékařství. V letech 2005 až 2014 absolvovala třináct zahraničních stáží. Odborná lékařská činnost zahrnuje přednášky na tuzemských i zahraničních akcích a publikování v odborné literatuře.


Je vedoucí mezinárodního skupiny Good News – Pancreas4All zabývající se implementací léčby umělou slinivkou (uzavřenou smyčkou) co největšímu počtu pacientů. Ve volném čase se angažuje jako vedoucí sdružení Diatábor Motol pořádající pro děti s diabetem letní a zimní tábory.

DiApp
Centrum telemedicíny
nadační fond

Adresa

V úvalu 84/1, 150 00, Praha, 5 Motol

Telefon + 420 702170112

e-mail: info@diapp.cz

Podpořte nás

IČO:09137238

Číslo účtu: 787720/5500 Raiffeisen Bank