MUDr. Martin Holcát

Pomáháme dětem v léčbě diabetes

phonebook

MUDr. Martin Holcát

Místopředseda správní rady

MUDr. Martin Holcát, MBA je lékař, bývalý náměstek ministra zdravotnictví a bývalý ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, od července 2013 do ledna 2014 ministr zdravotnictví (nestraník ) ve vládě Jiřího Rusnoka.

Po studiu Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze se dále specializoval jako otorinolaryngolog. Od sedmdesátých let se podílel na řadě klinických a farmakologických studií.
Působil jako odborný asistent ORL kliniky 1. Lékařské fakulty UK v Praze, od roku 1996 jako náměstek pro léčebnou péči ve Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Ředitelem VFN v Praze se stal roku 1997, funkci vykonával do r. 2003.

Poté vedl Koordinační středisko transplantací patřící pod Ministerstvo zdravotnictví ČR. Od prosince 2006 je náměstkem ředitele Fakultní nemocnice v Motole pro léčebně preventivní péči.

DiApp
Centrum telemedicíny
nadační fond

Adresa

V úvalu 84/1, 150 00, Praha, 5 Motol

Telefon + 420 702170112

e-mail: info@diapp.cz

Podpořte nás

IČO:09137238

Číslo účtu: 787720/5500 Raiffeisen Bank