O nás

Pomáháme dětem v léčbě diabetes

Naším cílem je vytvořit silný nadační fond zaměřený na multioborovou medicínu, který bude zlepšovat kvalitu zdravotní péče, především
sdílením zdravotnických informací na dálku prostřednictvím informačních a komunikačních technologií (telemedicína) za účelem
zlepšení zdraví, prevence, vzdělávání a zdravotnického výzkumu.

Díky využití telemedicíny došlo již dnes ke zlepšení života mnohapacientů. Přenos informací na dálku např. přes mobilní aplikace,
umožňuje soustavnou monitoraci zdravotního stavu pacientů a pomáhá tak pacientům i přes zdravotní hendikep vést kvalitnější život.

Výhody telemedicíny využívají i pacienti s diagnostikovanou cukrovkou (diabetes mellitus = DM). DM je onemocnění související
s genetickou predispozicí a současně patří k nejčastějším civilizačním chorobám.

Více než 800 000 lidí je touto chorobou postiženo a mnoho dalších o své nemoci prozatím neví. Nadační fond DiApp ve spolupráci
s motolským týmem se věnuje diabetu a glykoregulačním poruchám napříč generacemi a to především pomoci rodinám, ve kterých se diabetes vyskytl.

Budoucnost medicíny je bezesporu v propojení stále dokonalejší techniky a zdravotnictví a proto jsme se rozhodli vydat se touto cestou.

Vykročte s námi…

Mgr. Tereza Grulichová

Zakladatelka nadace a členka správní rady

Mgr. Tereza Grulichová, asistentka náměstka pro léčebně preventivní péči ve Fakultní nemocnici v Motole.

Po dokončení obchodní akademie pokračovala ve studiu na Vyšší škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha obor Diplomatické služby, kterou ukončila v r. 2003. Po delší pauze se ke studiu Diplomatických služeb vrátila, studovala dále na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha.

Pracovala v České stomatologické komoře a ČLS JEP jako samostatná referentka odborných společností, spolupodílela se na přípravách a zajištění odborných kongresů pro jednotlivé společnosti. Při studiu i poté si rozšířila mezinárodní obzory prací v pojistném sektoru pro společnost Winterthur international company jako manažer Country analysis – mezinárodním přehledu jednotlivých zemí z ekonomického, politického hlediska a trendů pojistného trhu. Během mateřské dovolené založila a provozovala internetový obchod s designovými bytovými doplňky a kuchyňským
náčiním.

Od roku 2011 pracuje na pozici asistentky náměstka pro léčebně
preventivní péči ve FNM pod vedením MUDr. Martina Holcáta MBA.

MUDr. Martin Holcát

Místopředseda správní rady

MUDr. Martin Holcát, MBA je lékař, bývalý náměstek ministra zdravotnictví a bývalý ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, od července 2013 do ledna 2014 ministr zdravotnictví (nestraník ) ve vládě Jiřího Rusnoka.

Po studiu Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze se dále specializoval jako otorinolaryngolog. Od sedmdesátých let se podílel na řadě klinických a farmakologických studií.
Působil jako odborný asistent ORL kliniky 1. Lékařské fakulty UK v Praze, od roku 1996 jako náměstek pro léčebnou péči ve Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Ředitelem VFN v Praze se stal roku 1997, funkci vykonával do r. 2003.

Poté vedl Koordinační středisko transplantací patřící pod Ministerstvo zdravotnictví ČR. Od prosince 2006 je náměstkem ředitele Fakultní nemocnice v Motole pro léčebně preventivní péči.

MUDr. Lenka Petruželková

Člen správní rady

MUDr. Lenka Petruželková pracuje jako Zástupce vedoucího oddělení endokrinologie a diabetologie při Pediatrické klinice Fakultní Nemocnice v Motole a 2. LF UK. Věnuje se oblasti výzkumu Technologie v diabetologii a Imunologie v diabetu.
Vystudovala 1.lékařskou fakultu University Karlovy v Praze. V roce
2017 úspěšně dokončila doktorský studijní program a získala titul PhD. s projektem na téma: Studium prvostupňových příbuzných s diabetes mellitus 1. typu. V roce 2014 atestovala z dětského lékařství. V letech 2005 až 2014 absolvovalal třináct zahraničních stáží. Odborná lékařská činnost zahrnuje přednášky na tuzemských i zahraničních akcích a publikování v odborné literatuře.

Je vedoucí mezinárodního skupiny Good News – Pancreas4All zabývající se implementací léčby umělou slinivkou (uzavřenou smyčkou) co největšímu počtu pacientů. Ve volném čase se angažuje jako vedoucí sdružení Diatábor Motol pořádající pro děti s diabetem letní a zimní tábory.

Mgr. Alena Havlínová

Člen správní rady

Absolvovala obor Zdravotnická technika na 1. lékařské fakultě UK. Po studiu pracovala v Ústavu lékařské informatiky na 2. lékařské fakultě UK jako lektor VŠ a současně se věnovala projektové a publikační činnosti. V současné době pracuje jako projektová manažerka v programu BETA v Technologické agentuře ČR a má na starosti resortní potřeby ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích prostřednictvím veřejných zakázek. Mezi její spoluautorské publikace patří např. „Zdravotník a informace“ a eLearningového akreaditovaného kurzu „POČÍTAČ V ORDINACI“. Dále je spoluautorkou odborných článků zabývající se tématy zdravotnických informací, klinických registrů a kvality webových stránek zdravotnických zařízení. Participovala v projektu epSOS – european patients Smart Open Services. Její dcera Natálka onemocněla ve čtyřech letech Diabetem typu I. Ke kompenzaci glykemie využívá její dcera kombinaci senzoru Dexcom G5, aplikace Nightscout a inzulínové pumpy Dana R. Mezi její záliby patří fotografie a make-up. Je absolventkou 5 týdenního kurzu MASTER PRO A-Z v MAKE-UP INSTITUTE PRAGUE.

Martina Přívozníková, 

Člen správní rady

Martina Přívozníková, bývalá mistryně ČSSR v plavání, zakladatelka a majitelka plavecké školy Velryba.
Dětství prožila v Praze a v Kambodže , kde otec pracoval jako letecký mechanik pro ČSA. Po návratu do republiky začala plavat v tělovýchovné jednotě Bohemians Praha pod vedením trenéra
Ing. Srba. V roce 1972 se po zdravotních> problémech na sportovní scénu vrátila, už ne v Bohemians Praha, ale v Rudé Hvězdě Praha (nyní Olymp), kde získala 22 titulů mistryně ČSSR. Dále v  období aktivní plavecké činnosti vytvořila 15 seniorských rekordů ČSSR a
šest let byla členem seniorské reprezentace ČSSR. Poslední z jejích
rekordů byl překonán až v roce 1998, patnáct let po ukončení aktivní kariéry.

V dalších letech se věnovala a věnuje výuce plavání mateřských i
základních škol. Zároveň s těmito aktivitami se začala věnovat závodní přípravce plaveckého oddílu Olymp Praha. Od roku 1999 již samostatně vedla závodní  žákovské družstvo. Její svěřenci získali 20 žákovských mistrovských titulů přeborník ČR a 6 orosteneckých titulů přeborník ČR. Tři z těchto svěřenců byli i v juniorské reprezentaci ČR. Někteří z jejích svěřenců se v pozdější době uplatnili i jako reprezentanti ČR v moderním pětiboji.


 Je absolvent středního sportovního gymnazia, cvičitel II. třídy s
desetiletou praxí a trenér II. třídy s pětiletou praxí v plaveckém oddílu Olymp Praha

 V roce ……..se Martině potvrdila diagnoza Diabetes mellitus 2.

MUDr. Martina Křížová

člen dozorčí rady

Po absolvování Vyšší odborné zdravotnické školy pro dentální
hygienistky vystudovala na 1.lékařské fakultě UK obor tomatologie.
Promovala v roce 2006. Po studiu nastoupila do soukromé zubní ordinace a od roku 2016 pracuje ve vlastní zubní praxi. Od roku 2001 je aktivním členem výboru Společenství vlastníků jednotek.
Během studia i po něm spolupracovala s Vyšší odbornou školou nejen jako školitel budoucích absolventů, ale podílela se i na různých preventivních programech.

Ve své práci zubní lékařky klade důraz hlavně na prevenci, obzvláště u dětských pacientů.

Mgr. Tereza Vinšová

PR manažerka, člen dozorčí rady

 Absolventka obchodního provozu pokračovala ve studiu na nástavbovémstudi u týkající se mezinárodního obchodu a dále na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha, obor Diplomatické služby.

Posledních 15 let se věnuje oboru automotive, kde pracovala a dosud pracuje na manažerských pozicích s obchodním zaměřením.
Během studia na vysoké škole pracovala na velvyslanectví ČR v Malajsii v Kuala Lumpur, kde zastupovala Českou republiku na zasedání ministrů školství, ministrů zdravotnictví, zajišťování kongresů atd.

Věnuje se Canisterapii a chovu anglických buldoků.

Mgr. Zuzana Eva Švihelová

Člen dozorčí rady

Zuzana Eva Švihelová vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v oboru právo a právní věda a během studií absolvovala půlroční studijní stáž na Universiteit Antwerpen v Belgii. Také se angažovala ve studentské spolkové činnosti, když byla viceprezidentkou ELSA Praha, a také pražskou redaktorkou časopisu PrímaLEX. Z této doby nejraději vzpomínka na rozhovor
s JUDr. Otakarem Motejlem, prvním veřejným ochráncem práv České republiky. Po absolvování se rozhodla věnovat kariéře podnikové právničky, když od roku 2017 je právničkou ve Fakultní nemocnici v Motole, kde se věnuje smlouvám ke klinickým studiím.


Svůj volný čas dělí mezi lukostřelbu, když kromě závodnické licence je držitelkou licence rozhodčí III. třídy Českého lukostřeleckého svazu, a dobrovolnickou činnosti pro neziskovou organizaci Letní dům, z.ú. věnující se dětem z dětských domovů. V roce 2017 na Evangelické teologické fakultě absolvovala dvouletý kurz celoživotního vzdělávání S dětmi na cestě.

DiApp
Centrum telemedicíny
nadační fond

Adresa

V úvalu 84/1, 150 00, Praha, 5 Motol

Telefon + 420 702170112

e-mail: info@diapp.cz

Podpořte nás

IČO:09137238

Číslo účtu: 787720/5500 Raiffeisen Bank